WERK

THREE-DIMENSIONAL OBJECTS

Bronze statuettes, generally no bigger than 15 centimeters, depict faces, often combined with recurrend elements like masks, birds or fishes.They have an exuberance which originates from the fantasy world of the stage.

Stone sculptures,often hacked from boulders, also depict heads,but these are much less exuberant. The shape was already enclosed in the stone as such,and had to be brought to the surface by hacking away the excess material.

PAINTINGS

Paintings in various materials shows a fantasy world. It is the imagery of the stage and music.
People are depicted in vivid colours together with birds and fishes.the artist doesn´t try to depict reality, but she constructs her work with fragments and symbols which derive from personal memories.

HET RUIMTELIJK WERK
Bronzen beeldjes,meestal niet groter dan 15 cm zijn afbeeldingen van gezichten,vaak gecombineerd met steeds terugkerende elementen als maskers,vogels en vissen. Zij hebben een uitbundigheid die voortkomt uit de fantasiewereld van het toneel.
Stenen beelden, vaak gehakt uit zwerfstenen, laten ook koppen zien,maar deze zijn veel ingetogener. De vorm zat als het ware al in de steen verstopt en moest te voorschijn gehaald worden door het overtollige materiaal weg te hakken.

DE SCHILDERINGEN
Schilderingen in diverse materialen laten een wereld zien die zich afspeelt in de fantasie. Het is een verbeelding van theater en muziek. Mensen in bonte kleuren zijn afgebeeld met vogels en vissen. De kunstenaar streeft niet naar een natuurgetrouwe afbeelding van de werkelijkheid maar bouwt het werk op met fragmenten en symbolen die voortkomen uit persoonlijke herinneringen.