Over het werk

De mens als ontdekkingsreiziger, observator, als voyeur wellicht van zijn eigen werkelijkheid.
Deze elementen dragen niet alleen emotie over, maar staan ook in onderlinge relatie voor complexe intermenselijke verhoudingen.
Identiteit., transformatie en de innerlijke zoektocht van de mens zijn essentieel voor het werk van Donders.

De eigen identiteit en authenticiteit waarnaar men voortdurend op zoek is, wordt constant aangetast, gemanipuleerd en geobserveerd of bekritiseerd door impulsen van buitenaf. Donders gaat op zoek naar de innerlijke grenzen van het (on)volmaakte,