Toelichting op eigen werk.

Vanuit de natuur of uit de eigen verbeelding ontstaat inspiratie om een werk te maken.
Sfeer is het eerste dat mij treft en die vertaal ik naar kleur licht donker accenten en bewerking van het oppervlak.
Vrijwel altijd reageer ik op wat ik doe tijdens het proces van werken en kan ik ook niet meer herhalen wat ik gedaan heb. Zo is ook het idee ontstaan om van een plaat meerdere drukken te maken met allemaal een verschillende sfeer of uitdrukking.
Het experiment wordt door mij niet geschuwd.
Grafiek is heel geschikt om met hetzelfde steeds Iets nieuws te zeggen en niet meer alleen voorbehouden om te reproduceren in deze tijd. Ook denk ik na over mijn werk na wat invloed heeft op de compositie en het werk deels gaat bepalen.


WISSELINGEN Grafiekproject 2012

Wisselingen

Veranderlijkheid daarover gaat mijn grafiek `Wisselingen’. Het komt
voort uit eerdere landschappen.
In de natuur, of het nu over mens, dier of landschap gaat, verandering is er altijd - plotseling of geleidelijk.
Het Nederlandse Landschap is daar zeker representatief voor.
Vroeger hadden wind en water vrij spel over het land.
Nieuwe duinen ontstonden, veen en watergebieden wisselden elkaar af.
Waddeneilanden wandelden door afslag en aangroei traag in Oostelijke
richting.
De mens greep in door inpoldering, dijkenverhoging en bescherming
van de duinen met helmgras.
Nederlanders wanen zich nu veilig.
Hier en daar wordt gewonnen land teruggeven: bijvoorbeeld de
Hedwiger polder.
De natuur vraagt steeds aanpassing van de mens aan het spel der
elementen.
Wind, water en land voortdurend in beweging.

Mijn idee voor `Wisselingen` ontstond door te kijken naar wat ik deed in
eerder gemaakte landschappen over duinen en zee.
Zo ontstond een nieuw werk.
Uit drie prenten van eerder werk creëerde ik 12 nieuwe ets plaatjes.
Elke nieuwe etsplaat drukte ik vele malen verschillend af.
Niet alleen het duin inspireerde mij ook ander landschap binnen
Nederland, zelfs landschappen elders.
Met twee of drie afdrukken van een basisprent uit het eerdere
werk, die soms met de nieuwe plaat erover heen, soms op een andere
manier bewerkt , maakte ik een horizontale combinatie van twaalf
prenten tot één geheel.
In de verticale versie zijn het zeven prenten die een geheel vormen.
Om een verbinding en tegelijk één constante te krijgen binnen het werk,
maakte ik een (golf)beweging, die de panelen tot het totale werk aan
elkaar verbond.( 2 x 6 meter x 1 meter)
Of je nu prentje voor prentje bekijkt, per paneel kijkt of op grotere
afstand naar het geheel kijkt, alle prenten zijn verschillend, daarin is
geen hiërarchie.
De prenten kwamen associatief en intuïtief tot stand door het kijken naar
en het beleven van het landschap en door te reageren op wat ik tijdens
het afdrukken tegen kwam.
Een proces van komen en gaan.

Beleef dit landschap in zijn veranderlijke diversiteit,

Marijke Oomen

Drie links:
Door stokroos. nl / stichting Stokroos is een fonds voor dit werk
geschonken.

Klik op en 28 html zes foto's om een indruk van dit werk te krijgen.

Foto's van ander werk van mij vindt u op marijkeoomen.kunstinzicht.nl

Mijn emailadres is: oomen113@kpnmail.nl
telefoonnummer 020-4279870