“Geliefden - Timeless Love”

Het nieuwe boek van Marrie Bot

In dit boek toont Marrie Bot kleurenfoto’s van paren op leeftijd die elkaar beminnen en dat open en bloot laten zien. Het is het eerste boek in Nederland dat een teder, maar realistisch beeld geeft van de huiselijke erotiek van gewone mensen tussen de 50 en 85 jaar.

Waarom dit boek?
In de jaren ‘80 vroeg Marrie Bot zich af waarom ze nooit foto’s of films zag met naakte ouderen, al dan niet vrijend. Ze begon een zoektocht naar afbeeldingen, maar die leverde weinig op.
Ouderen en erotiek vormen een beladen thema. Het taboe dat er op rust vindt zijn oorsprong in de christelijke opvattingen die eeuwenlang de seksuele moraal bepaalden. Daarbij draaide het om kuisheid en voortplanting. Seks mocht alleen na het trouwen, en dan niet voor het plezier maar om kinderen te krijgen. Met vijftig was men oud en was het voorbij. Reden waarom er aan het liefdesleven van ouderen geen woord werd gewijd. De omslag kwam in de jaren’60 van de vorige eeuw met wat de ‘seksuele revolutie’ is gaan heten. Sinds die tijd zijn we vertrouwd geraakt met afbeeldingen van naakten in alle denkbare omstandigheden. Zelfs van licht pornografische modefoto’s en erotische films op tv schrikken we niet meer, zo lang de modellen maar jong en mooi zijn. Maar van ouderen die nog actief van de liefde genieten geen spoor. Daarom besloot Marrie Bot in 2000 het onderwerp zelf te gaan fotograferen.
Ze selecteerde tien paren die bereid waren aan haar project mee te werken. Marrie Bot fotografeerde alle paren thuis, omdat ze de huiselijke erotiek wil laten zien. De geselecteerde foto’s laten een grote variëteit aan activiteiten, leeftijden, milieus en lichamelijke verschillen (van dik tot dun) zien. Bij elkaar geven ze een even vrolijk als ontroerend beeld van het liefdesleven van mensen op leeftijd.

Indeling van het boek
Het boek begint met een inleiding van Marrie Bot waarin ze enkele herinneringen aan haar jeugd ophaalt en verslag doet van haar zoektocht naar afbeeldingen van ouderen en erotiek. Ze beschrijft in het kort de veranderingen in opvattingen over seksualiteit en de recente aandacht voor ouderen in de media. Interviewfragmenten geven een beeld van de wijze waarop oudere paren omgaan met ouderdomsklachten en toch van de liefde blijven genieten.
De tekst van het boek is tweetalig: Nederlands en Engels.

Na de inleiding volgen 36 foto’s van de tien gefotografeerde paren.
Marrie Bot hoopt met haar boek een positieve bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe op het onderwerp ouderen en erotiek, dat door de komende vergrijzing steeds vaker ter sprake zal komen. Nu zijn daar ook beelden bij.

Technische gegevens
Het boek Geliefden-Timeless Love heeft een formaat van 28x30 cm. Het is gebonden en omvat 64 pagina’s, met 7 pagina’s inleiding en 38 kleurenfoto’s. Tekst en vormgevingzijn van Marrie Bot, die het boek in eigen beheer uitgeeft. Het is verkrijgbaar in de boekwinkel en bij de tentoonstelling.
Distributie: Ef & Ef, Thorn.

ISBN 90-800066-6-1. Verkoopprijs € 25,00

De uitgave van het boek werd mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten,Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam, Stichting Charema, fonds voor geschiedenis en kunst, Amsterdam en Stichting Sluyterman van Loo, Beverwijk, in het kader van haar subsidieprogramma Ouderen en Levenskunst. Het fotograferen was mogelijk dankzij de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Tentoonstelling
Van 4 september t/m 14 november 2004 is in het Fotomuseum in Den Haag een tentoonstelling te zien met een selectie uit Geliefden-Timeless Love. Daar zal ook de perspresentatie van het boek plaatsvinden. Zie voor nadere informatie het persbericht van het museum.
De tentoonstelling is mogelijk dankzij een bijdrage van de Stichting Sluyterman van Loo, in het kader van het subsidieprogramma Ouderen en Levenskunst.

Marrie Bot
Marrie Bot (1946) is bijna 30 jaar actief als fotografisch kunstenaar. Zij kiest vaak sociaal- maatschappelijke thema’s waarop een taboe rust. Zij onderzoekt en fotografeert haar onderwerpen langdurig en diepgravend voordat zij ze er mee naar buiten treedt. Zij geniet bekendheid door haar boeken Miserere, de grote boetebedevaarten in Europa (1984), Bezwaard Bestaan, over verstandelijk gehandicapten (1988) en Een Laatste Groet, uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland (1998). In 1989 ontving zij de Maria Austriaprijs voor Bezwaard Bestaan en in 1990 kreeg zij de Heineken Kunstprijs voor haar gehele fotografie-oeuvre. Haar foto’s bevinden zich in vele museale en particuliere collecties.