Mees

Mees is schilderen met een fascinatie voor ruimte en kleuren
waardoor een intrigerende sfeer en spanning ontstaat.

Het werken met acrylverf en het op het doek mengen
van kleuren is de basis van waaruit de schilderijen
worden opgebouwd.

Een schilderij ontstaat puur vanuit het gevoel.

‘Het is wat het is’