Uit ieder werk ontpopt een niet-bestaand wezen

Werken van Nanette Smeets (1983) zijn te herkennen aan de grafische beeldtaal en het materiaal. Zij bouwt altijd op naar een bepaalde ordening van lijnen, illustratief of drie dimensionaal met papier of draad, om niet-bestaande wezens en werelden te cree?ren.

In het resultaat wordt gespeeld met de schaal zodat de wereld of het wezen er voor de toeschouwer daadwerkelijk kan zijn.

Haar inspiratie komt voort uit de continue trigger om te associe?ren op bestaande voorwerpen, texturen of gedrag om ons heen.