Over het werk van Natalie Vinke

“Ik ben gefascineerd door flora. De ‘regels van de natuur’ vormen een van de belangrijkste thema’s in mijn schilderijen. Waarom groeit de een beter, mooier, intensiever, succesvoller en leeft langer? Reflecterend op het menselijk leven, waarin deze regels beïnvloed worden door politieke kleuring, normen en waarden, kansen en religies, vraag ik mij af: wie beslist? Wat is goed en wat niet en waarom?”

“Mijn geschilderde verwondering handelt over (on)zekerheid, prestatie, overtuiging, (voor)oordeel, ontwikkeling, vergankelijkheid, groei en veiligheid. Conclusies en open vragen zijn het resultaat.”

“De serie ‘Lex Naturae’ heb ik gemaakt na mijn verblijf in Xiamen, China. Deze invloed is duidelijk zichtbaar in het werk, zoals in de kleur en de beeldtaal. De lotusbloem staat bijvoorbeeld symbool voor ‘eeuwig leven’.
Naast de natuurlijke elementen, zoals de abstracte bloemvormen, in de knop, bloeiend en uitgebloeid komen ook het kruis en de horizontale lijn regelmatig terug in mijn werk als verbeelding van opinies zoals afkeur, goedkeuring, oordeel, streven.”