Kleur, Kleuren, vormen en ....................

Wat is kenmerkend aan de schilderijen van Robert Verhaaf. Hangt dat af van een onderwerp of thema? Of is het juist dat eerste moment dat je met zijn werk geconfronteerd werd ? Of dat je zijn schilderijen herhaaldelijk wilt zien.

De beeldvorm/taal die Robert hanteert is abstract en kleurrijk. Zijn oeuvre toont de weerslag van zijn overdenkingen en gebeurtenissen uit zijn dagelijkse leven: o.a. indringende confrontaties in de persoonlijke sfeer lieten sporen na, voortvloeiende uit zijn opvoeding en scheidingen; zijn ervaringen in buitenlandse ateliers; zijn belangstelling in mensen en beeldende kunst, de teleurstellingen en verdriet die diezelfde mensen hem aandeden.
Robert geeft geen theoretisch/filosofisch kader mee aan zijn kunstwerken. Je moet het er mee doen. Zijn abstractie nodigt je uit om het reflecterende aspect in jezelf aan te spreken. Wat mogelijk overblijft is dat het je dan raakt of dat je er (nog) niets mee kunt.

Robert hanteert een beeldtaal waar het mooie of het schone tot uitdrukking komt, dat werd nogal eens als ongewenst getypeerd. Echter allerindividueelst is zijn beeldtaal die hij presenteert is in het hedendaagse zowat het enige dat belangrijk is/lijkt.