Kleur, Vorm en wat daar tussen is, ....................

Het bijzondere van mijn werk schuilt in de vorm van abstractie, de kleur en zijn nuances.
Ook het op zoek zijn naar harmonie en evenwicht. De ondergrond begint met één kleur, daarna volgt een samenstel van vlakken met uiteenlopende structuren en kleuren. Soms voortbordurend op verwante kleuren soms een veelheid daarvan.

Deze manier van werken met alleen kleur en geen vooropgezet beeld, komt voort uit mijn behoefte om voortdurend al rondkijkend zoveel mogelijk alles in ogenschouw te nemen. Het vormt mijn gedachtewereld aan overdenkingen.

Die overdenkingen over hoe nu verder, die ten grondslag liggen aan het schilderij komen ruimschoots aan bod gedurende het maken van mijn eigen verf, iedere kleur wordt op het moment gemaakt. Een groot palet van kleurnuances kan daardoor ontstaan.
Een belangrijk aspect in mijn schilderen is dat ik steeds opnieuw, bij het samenstellen van de kleur, tracht de essentie van die kleur, ook ten opzichte van de andere, tot uitdrukking te brengen.
Kijken, observeren, overdenkingen en het mengen van de verf zijn voor mij belangrijk om tot een goed abstract beeld te komen. Er is nog geen beeld voor mij als ik het witte doek voor me heb, wel in welke kleur ik ga beginnen.

Mijn schilderijen zijn al veel gekocht in binnen- en buitenland door particulieren en verzamelaars. Al vanaf dat ik schilder is mijn manier van werken hetzelfde maar de uitwerking en diversiteit daarvan anders omdat de tijd en mens en ikzelf verander.