Over het werk

Dingen uit hun vertrouwde context halen, verbijzonderen. Dat is de kern van mijn werk. Ik doe dat aan de hand van twee thema’s: vogels en botanische drukken. Mijn voorstellingen staan op zichzelf, ze vertellen geen ander verhaal dan dat ze zichzelf laten zien. Daardoor kijk je er geconcentreerder naar en kan zoiets als een dode vogel iets heel moois worden.

De botanische drukken zijn sjabloondrukken. Een serie waarvan elke voorstelling een zeer beperkte oplage kent van 3 stuks. Door het handmatige proces is ook binnen de oplage van 3 geen van de drukken exact hetzelfde. Ze zijn met acrylverf afgedrukt op 400 grams Montvan-papier.