Over het werk

In het werk van Roeland Reem is sprake van een romantische verbeelding van het onderwerp. Het werk is figuratief, neigt naar het impressionisme en kenmerkt zich door een subtiel kleurgebruik en min of meer geabstraheerde [landschaps-] elementen. Het schilderproces is voor hem een enerverend zoeken en spelen met kleur en het onderwerp. Het streven is dat een deel van de spanning die dat met zich meebrengt, zichtbaar is in het eindresultaat.
Sinds 2011 schildert hij ook en plein air, maar de meeste werk ontstaat of wordt voltooid in zijn atelier te Maasland.