The Colorfield Performance Park Lingezegen Elst 2021


Voorgeschiedenis

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol- Festival op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan hetzelfde paneel werkten.
In 2018 werd een nieuwe opzet gekozen om met 444 kunstenaars een Gesamtkunstwerk te maken. Op de Friese weilanden bij Sloten werd een gelijkzijdige driehoek geïnstalleerd met zijden van 144 meter. Deze driehoek werd gevormd door 499 panelen.Dit idee sloot wonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip”. Het project groeide uit tot één van de meest gewaardeerde initiatieven van het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad LF 2018. Door de uniciteit, vele bezoekers en het aantrekken van de economie werden er ook veel schilderijen verkocht. Op basis van het enthousiasme van deelnemers, publiek en aanvragen van verschillende Europese steden en gemeenten werd besloten het project te laten rondreizen in Europa. De enthousiaste reacties hebben er toe geleid dat het vervolg in Park Lingezegen bij Elst wordt gerealiseerd.

www.thecolorfieldperformance.nl


Nieuwe opzet van The Colorfield Performance

Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance is om in 2021 een Gesamtkunstwerk te maken met zo’n 500 kunstenaars . De grondgedachte hierbij is: ‘Investeer niet alleen in jezelf, maar in elkaar’. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 610 panelen opgesteld in de vorm van een ellips met afmetingen van55 x 144 meter. Het getallen 55 en 144 zijn afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een ellips omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt tot het Hollandse kustlandschap.


Doelstelling

De deelnemende kunstenaars komen uit verschillende Europese landen. Het is de bedoeling dat een groep van 4 tot 8 deelnemers in één dag allemaal hun schilderij maken op een paneel watervast multiplex. De afmeting van de panelen zijn 120x120cm. Iedere deelnemer werkt naar eigen inzicht aan haar/ zijn kunstwerk . De enige restrictie is dat er niet met zwart wordt gewerkt. In 101 dagen ontstaat The Colorfield uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 34 schilderijen.
Vanaf afstand gezien vloeien de schilderijen samen en interfereren kleuren met elkaar. Deze inferentie kan men het beste zien vanaf een hoger gelegen plaats. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht. Er wordt gedacht aan een draaiend rad. De schilderijen samen vormen een grote afgeknotte, gepointilleerde ellips The Colorfield Performance –Park Lingezegen 2021. De kleurenzee staat symbool voor alle inwoners op de wereld.


Deelnemersbijdrage

De deelnemerskosten zijn tot 15 april 2020 € 225,-. Inmiddels hebben zo’n 430 deelnemers zich aangemeld.


Verkoop van werk

De kunstwerken kunnen via de organisatie van The Colorfield Performance verkocht worden. De verkoopprovisie bedraagt 10% van de verkoopprijs; met een minimum van € 100,-. Hierover wordt van te voren een contract afgesloten.


Openingstijden

De kunstenaars starten met schilderen op 15 april en op 31 augustus worden deze werkzaamheden afgesloten. Daarna blijven de kunstwerken nog staan tot 1 oktober 2021.Er wordt door de kunstenaars gewerkt van 8.30 uur s'morgens tot 1,5 uur voor zonsondergang. De openingstijden voor het publiek zijn dagelijks van 9.30 uur tot 19.00 uur.


Meedoen !!

Wilt u meedoen of heeft u nog vragen? Stuur dan een email naar info@dirkhakze.com en schrijf u in als deelnemer aan The Colorfield Performance.


Meer informatie

Tel. 06- 10203057
www.thecolorfieldperformance.nl
The Colorfield Performance Curriculum Vitae
Sloten 2018
The Colorfield Performance Curriculum Vitae (2)
Aan het werk met één van zijn panorama projecten op het strand van Noordwijk in 2013
The Colorfield Performance Curriculum Vitae (3)
Paul Smulders aan het werk.
The Colorfield Performance Curriculum Vitae (4)
De panorama-opstelling van panelen op het strand van Noordwijk 2013
The Colorfield Performance Curriculum Vitae (5)
Eduard Frieser en Wiebe van der Zee in actie op 15 mei 2018.