Deelnemers informatie The Colorfield Performance - Park Lingezegen Elst 2021


Doelstelling

In 2018 is Leeuwarden aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema is “Mienskip”, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap. The Colorfield Performance Park Lingezegen Elst 2021 is een vervolg op dit succesvolle kunstenaarsinitiatief dat invulling geeft aan de veel gestelde vraag van collega kunstenaars bij andere projecten van Dirk Hakze; kan ik ook meedoen? Antwoord: ' Ja, bij dit project kan iedere kunstenaar meedoen!' Binnen het raamwerk van The Colorfield Performance is een samenwerkingsverband van zoveel individualisten ook als “Mienskip” te beschouwen. Naast de keuze voor de vorm, met zijn reeds eerdergenoemde symboliek, is het gegeven kleur de bindende factor in het Colorfield. Het is de bedoeling dat alle kleuren, vanuit één hoger gelegen standplaats gezien een interfererende werking op elkaar hebben. Iedere deelnemende kunstenaar kan onder haar/zijn eigen condities en inzichten ter plaatse een kunstwerk maken. Elke individuele bijdrage is gelijkwaardig aan elkaar en maakt deel uit van een groter geheel. De enige restrictie is dat er niet met zwart gewerkt mag worden! The Colorfield Performance!!!!


Meedoen!

The Colorfield Performance is een uniek podium voor kunstenaars. Iedere kunstenaar kan deelnemen aan dit project als zij/hij ingezetene is van een Europese lidstaat. Het bijzondere is dat iedere deelnemer vanuit zijn eigen concept en uitgangspunt een eigen plek binnen het totale project heeft. Een project met een dergelijke omvang op te zetten is geen kleinigheid en dit kun je nooit in je eentje realiseren. Het concept van dit project is ijzersterk en sluit prachtig aan bij de” Mienskip” gedachte. Meedoen is een absolute belevenis en levert veel voordelen op, zoals: veel publiciteit, het contact met andere kunstenaars, publiek, mogelijke kopers, galerieën en musea. Op de website van The Colorfield Performance worden alle deelnemers genoemd met naam en woonplaats. Zij krijgen bovendien een link die direct naar hun website voert. Dit maakt de kans op verkoop van hun werk reëel. Dit temeer omdat vele bezoekers vaker komen. Bij verkoop door de organisatie hanteren wij een hele lage provisie van slechts 10% van de verkoopprijs met een minimum van €100,- per verkocht schilderij (excl. 21%B.T.W.).

Het is de bedoeling dat alle deelnemers in één dag een schilderij maken op een paneel van watervast multiplex met afmetingen van 122x122 CM.. In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Men kan het beste ver van te voren inschrijven waardoor men zeker is van deelname. Op het inschrijfformulier wordt ook gevraagd naar de lichaamslengte van de deelnemer. Deze vraag wordt gesteld om het paneel wat de kunstenaar toegewezen krijgt op een werkbare hoogte te kunnen instellen. Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 34 panelen.


Deelnamekosten

De deelnamekosten zijn € 200,- per kunstenaar/ per paneel. Deze lage deelnamekosten gelden slechts tot 1 december 2020. Daarna zijn de inschrijvingskosten € 225,- per deelnemer. Op de website van The Colorfield Performance kan men zich tot 1 maart 2021 inschrijven voor deelname.Tenminste zolang er panelen zijn. Als deze alle bezet zijn wordt er een wachtlijst aangemaakt. Men kan via het contactformulier op deze website zich aanmelden. Waarna het inschrijfformulier toegestuurd wordt. Elke deelnemer wordt geacht de deelnemersvoorwaarden voor de ondertekening van het inschrijfformulier goed door te lezen. Gelijktijdig met de inschrijving betaalt de deelnemer het inschrijfgeld via een overschrijving van het deelnamegeld op de bankrekening van het project. Daarna ontvangt u automatisch per email een bevestiging van uw inschrijving. Per september 2020 krijgt iedere deelnemer per mail een link toegestuurd, waarmee de kunstenaar zelf de datum kan vastleggen van deelname. Ook galerieën kunnen kunstenaars aanmelden. Hiervoor geldt een andere regeling. Zie ook deelnemerslijst

Aan een dergelijk groot project zijn veel kosten verbonden. Het project wordt gefinancierd uit deelname gelden, verkoop van schilderijen, sponsoring en subsidies. De organisatie zorgt voor de inkoop van materialen, bouw en preparatie van panelen en dat deze vervolgens worden opgesteld. Daarnaast zorgen wij ervoor, dat het strand wat wij in bruikleen krijgen van de gemeente Den Haag, na afloop van het project weer in perfecte staat wordt opgeleverd. Er wordt gewerkt met acrylverf in 1e kwaliteit kunstschilderverf van Talens. Verder zijn er Lyonse penselen aanwezig. Voor iedere deelnemer die met specifieke penselen wil werken wordt gevraagd om deze zelf mee te nemen. De organisatie verzorgt een lunch: koffie/thee/melk etc. en diverse broodjes.


Werkwijze

Het schilderen begint op 15 aprilen eindigt op 31 augustus 2021. Op de dag van deelname wordt er vanaf 8.30 uur gestart met de werkzaamheden. Per dag werken hooguit 8 kunstenaars aan hun schilderij. De deelnemers kunnen de gehele dag aan hun schilderij werken tot twee uur voor zonsondergang. Hierdoor blijft er nog genoeg tijd over om de penselen te reinigen en voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Bij regen wordt er voorzien in tentmateriaal. Overdag tijdens het werken zorgen wij voor kleden die moeten voorkomen dat er verf op het land komt. Daarbij krijgt iedere deelnemer een bolderwagen met een palet erop gemonteerd. Hierin kan men bovendien zijn meegebrachte spullen doen. In de avond worden de fris geschilderde werken afgedekt, opdat zij nog 24 uren kunnen drogen. Er kan gewerkt worden tot twee uur voor zonsondergang.


Overnachtingen

Voor eventuele overnachtingen voor kunstenaars, die niet in de directe omgeving wonen, komen er mogelijkheden in de loop van 2021 op onze website te staan. Op dit moment doen wij nog onderzoek om voor de deelnemers kortingen overeen te komen met diverse aanbieders. De kosten van overnachting zijn geen bestanddeel van de deelnamekosten!


Publiek

Het project loopt van 15 april tot 1 oktober 2021. Van 1 september tot 1 oktober 2021 blijven alle kunstwerken nog als voltooide eenheid tentoongesteld staan . De verwachting is dat er veel publiek bij dit grote project komt kijken. Een voorzichtige schatting gaat uit van 45000 tot 145000 bezoekers. De praktijk is dat het aantal bezoekers toeneemt als de invulling van The Colorfield meer contouren krijgt. Toeschouwers dwalen door het project en niet zelden komen zij meermaals terug om te zien hoe het één en ander vordert of om een schilderij te kopen.


Verkoop van werk

De organisatie hanteert een lage verkoopprovisie van slechts 10% per verkocht kunstwerk, met een minimum van €100,- (excl. 21% B.T.W).

De kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar, tenzij zij ons toestemming geven om het werk te verkopen. Deze opdracht(verkoopovereenkomst) wordt op een later tijdstip afgesloten. Ieder schilderij krijgt een nummer, die gekoppeld is aan de gegevens van het inschrijvingsformulier . De administratieve afhandeling van de verkoop regelt de organisatie. Wij brengen koper en kunstenaar met elkaar in contact. De kunstenaar regelt zelf de aflevering/overdracht van het werk aan de klant. Lees ook verkoopvoorwaarden.


Afbouw project

Vanaf 1 oktober begint de afbouw van het project. Vanuit de organisatie krijgt iedere deelnemer ruim van te voren bericht per mail, sms, of whatsapp wanneer zij/hij hun schilderij komen ophalen. Als het kunstwerk niet wordt opgehaald vervallen de eigendomsrechten en kan de organisatie vrij beschikken over het werk. Wij streven ernaar om de gehele afbouw van alle panelen en palen half november te beëindigen. Na


Media

De organisatie zal zoveel mogelijk publiciteit genereren voor dit project en voor haar deelnemers. Dan valt te denken aan TV, radio, kranten, magazines en sociale media. Verder wordt het project gepromoot door de uitgave van brochures en affiches. Vanaf het moment dat er gestart wordt, zullen er veelvuldig foto’s, video’s en verhalen op de eigen website gepubliceerd worden. Daarnaast zijn wij nog aan het onderzoeken of het mogelijk is om na afloop van het project een uitgave in boekvorm te publiceren.
The Colorfield Performance Curriculum Vitae
De opstelling van de panelen op Schiermonnikoog in 2000.
The Colorfield Performance Curriculum Vitae (2)
Paletwagen op Borkum 2005