Over mijn werk.

De nadruk op de menselijke figuur in mijn werk is kenmerkend, in eerder werk meestal vrouwelijk, en nu doorgaans van beider geslacht. Zij bepalen door hun fysiek het schilderij, het bijwerk,(de entourage) heeft een ondersteunende taak. De eventuele handelingen die worden verricht zijn meestal tamelijk statisch en dragen bij aan de monumentale werking van het geheel. De confronterende werking van de personages, zijn vergelijkbaar met de relaties die je moet aangaan, soms met weerzin,soms met plezier of zelfs met gevoelens van lust. Ogenschijnlijk toevallige ontmoetingen maar door confrontatie ontstaat er een dialoog, er ontstaan dan blijken van genegenheid/liefde en komen soms dierlijke gevoelens bovendrijven. Of het draait zich om dan ervaar je afschuw....afstand. Hoe het ook zij er ontstaat een intense/bijzondere gebeurtenis. Door het toevoegen van mannelijke personages neemt de psychologische intensiteit toe, en vindt er meer en meer een strijd/spel der seksen plaats. De vrouwen nemen ogenschijnlijk een meer overheersende positie in, wie domineert wie?
Een schilderij biedt echter nooit pasklare oplossingen aan, maar is veeleer een spanningsvolle vraagstelling.
Al met al streef ik naar een helder maar niet te eenduidig beeld.
Een metamorfose,"van boom tot crucifix".
Over de schilderkunstige aspecten van mijn werk wil ik nog benadrukken, dat de fysiek van de verfopdracht, het afdwingen van de vorm, zowel plastisch als ook in kleur van groot belang is, zie de schilderijen!