15 (149)

de Kunstpraktijk, reflecteren met de onderzoekende kunstenaar

Nicolette Peters | (Waalwijk)

de Kunstpraktijk, reflecteren met de onderzoekende kunstenaar

Donderdag 16 april is de eerstvolgende bijeenkomst van de Kunstpraktijk! Ben jij kunstenaar en nieuwsgierig naar de kijk van andere creatieven op jouw beeldend werk? Heb jij feedback nodig om je artistieke visie te ontwikkelen? Wil jij onderzoeken hoe jouw verhaal samenhangt met jouw beeldtaal en materiaalgebruik? Dan is reflecteren met de onderzoekende kunstenaar iets voor jou!

Beeldanalyse avonden:
Tijdens de beeldanalyse avonden komen onderzoekende kunstenaars op informele wijze samen met gelijkgestemden en speelt hun beschouwende karakter de hoofdrol. We creëren met en voor elkaar een stimulerende omgeving, waarin je op zoek gaat naar nieuwe inzichten, betekenissen en verbanden met betrekking tot je eigen beeldend werk. Gezamenlijk kunst bekijken verdiept niet alleen je artistieke visie, kunstreflectie leert je ook beter observeren, objectief en subjectief analyseren en anders interpreteren. Door aandachtig en reflectief kijken je kunst meer betekenis geven, dat is de centrale gedachte.

Werkwijze:
Reflecteren met de onderzoekende kunstenaar wordt mogelijk gemaakt door een collectieve bijdrage van de deelnemers. Zij wisselen met elkaar van gedachten over kunst in het algemeen en hun beeldend werk in het bijzonder. Vanuit receptie en reflectie wordt het creatieve proces (weer) opgestart en experimenteel onderzoek gestimuleerd.

Doel:
De beeldanalyse avonden worden ingeleid met een filmportret van een hedendaagse Nederlandse kunstenaar. De aandacht gaat daarbij uit naar vorm, verhaal, context en functie. Door op eenzelfde manier te kijken naar je eigen beeldende kunst, kun je jouw onderscheidend vermogen versterken.

Locatie:
Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)

Bijeenkomsten:
Elke derde donderdag van de maand wordt een bijeenkomst georganiseerd, van 20.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met de schoolvakanties in het basisonderwijs.

Deelname:
Belangstellenden voor de beeldanalyse avonden ontvangen digitaal een uitnodiging. Zij beantwoorden deze mail met aan- of afwezig. Er is plaats voor minimaal 3 maximaal 6 deelnemers. Melden zich meer kunstenaars aan, dan wordt een tweede avond georganiseerd. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur dan je naam, adres en woonplaats, kunstvorm en een korte motivatie voor deelname naar info@seinvormgeving.nl.

Kosten:
Per bijeenkomst betaal je € 15,00 (met een 10-strippenkaart is dat € 12,50). Dit is inclusief BTW, koffie en thee en vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. Kennismaken met de beeldanalyse avonden is gratis en geheel vrijblijvend met de e-gift voucher.

Waarom:
“Indien je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen” (Pythagoras).
Kunstenaars maken allemaal hetzelfde product. Toch zijn zij in mijn ogen geen concurrenten. Ieder heeft zijn eigen verhaal, een eigen stijl en een eigen publiek. Dat maakt van deze beroepsgroep een genootschap waar kennis delen leidt tot kennismaken met je eigen mogelijkheden binnen het vakgebied. De kansen die mij geboden zijn om me te ontwikkelen in de kunstpraktijk hebben mijn zelfinzicht vergroot en mijn werk verdiept. De vreugde die daaruit voortvloeit wil ik delen, met jou. Door deelname aan de beeldanalyse avonden van de Kunstpraktijk kun je reflecteren met onderzoekende kunstenaars en jouw onderscheidend vermogen versterken.

Hartelijke groet,
Nicolette Peters

www.nicolettepeters.kunstinzicht.nl

19-03-2020 t/m 19-04-2020

Nicolette Peters ( Waalwijk ) Workshops

Stuur een bericht naar "Nicolette Peters"