Portfolio rubrieken
1
JohnDilling
The Blue one
Acrylpaint on artboard Dim.: 60 cm. x 60 cm. x 1 cm.

Het contrast van extensie: dit contrast ontstaat door compositorische ruimte aan kleuren toe te wijzen in overeenstemming met en in verhouding tot hun visuele gewicht. De verhoudingen van het visuele gewicht voor complementaire kleurenparen zijn als volgt:
Geel: Violet = 9: 3 (violet zou driemaal de visuele ruimte moeten innemen die geel doet)
Rood: Groen = 6: 6 (rood en groen zouden idealiter dezelfde hoeveelheid visuele ruimte moeten innemen)
Blauw: Oranje = 4: 8 (blauw zou twee keer zoveel visuele ruimte moeten innemen als oranje)

The Contrast of Extension:  This contrast occurs by assigning compositional space to colors according and in relation to their visual weight.  
The ratios of visual weight for complementary color pairs is as follows:
Yellow : Violet = 9 : 3 (violet should occupy three times the visual space that yellow does)
Red : Green = 6 : 6  (red and green should ideally occupy the same amount of visual space)
Blue : Orange = 4 : 8 (blue should occupy twice as much visual space as orange)