5
Ad Werkhoven
Titel; Serene atmosfeer
Formaat: 100 X 80 cm