2
Addy van Mierlo
Het Monument geeft de bevolkingsopbouw weer ten tijde van de overgang naar het nieuwe millennium :
31-12-1999/2000 - om 2400 uur .