Portfolio rubrieken
Spiegeltuin 2018Sonar 2018Genius loci 2017Utrecht Down Under 2017Eureka TC 2014-2017Just like a bright silvery mist 2015Pionier Pop 2014Pelgrim Kootwijk 2013Our Airs Conspire 2013film linksfilms / performances / diverstentoonstellingen / installatiesbuitenprojectenschrijven over kunstVersailles aan de Schelde 2017
3
Anna van Suchtelen

English

Het dunne stugge weefsel - een kreeftgang I
Anna van Suchtelen
video, 6 min, 2018
zie Het dunne stugge weefsel

‘Een ‘sense of place’ behelst het bij elkaar houden van alle draadjes die samen het even dunne als stugge weefsel vormen van de werkelijkheid ter plaatse’, volgens Roel Bentz van de Berg in Waar wij thuis zijn. Het noemen van de locatie alleen al zorgt ervoor dat ‘de ziel direct samenbalt en op scherp wordt gezet’. Je hoeft alleen de plek te benoemen, het begint bij de taal. Bij het woord PLEK. Als je de letters omdraait wordt het een kreeftwoord: PLEK wordt KELP.
Kortstondig googelen levert het volgende op: Kelp levert zuurstof. Kelp onttrekt zuurstof. Kelp is powerfood. Kelp is gif. Kelp is onmisbaar. Kelp is gevaarlijk. Kelp is het bos in de zee. Met het omdraaien van de letters verandert de betekenis. Een omgekeerde aanbeveling wordt een waarschuwing. De kreeftgang roept een reis op. Een reis naar de plek via kelp. Naar het zuiden, via havens, zeeën en rivieren, langs coördinaten van strijd, revolutie en kantelende wereldbeelden. Langs locaties waar woorden opklinken – ‘the tide has turned’ echoot het strand, ‘le jour de gloire est arrivé’ ritselen de golven – en de ziel vanzelf op scherp springt. Zoals het kelp kantelt en om zijn as draait, kantelt halverwege de reis. De woorden, beelden en noten draaien mee. Terug naar de plek waar wij thuis zijn. Naar huis.