Rubrieken
Bert Hermans
'Radio Kootwijk' (2019)
Olieverf op doek
120 x 80 cm

Dit schilderij is het resultaat van een bezoek dat Bert met goede vrienden uit Kootwijk in 2018 aan Radio Kootwijk heeft gebracht. In het schilderij is de overgrootmoeder van Bert te zien, die haar kippen voert. De kippen zijn ook bij Bert's vrienden in Kootwijk te vinden.
Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe, ten westen van Apeldoorn. Het vormde in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, in het bijzonder met Nederlands-Indië. In 1917 was er al op Java (toen nog een Nederlands-Indische eiland) een tijdelijk ontvangstation en een tijdelijk zendstation voor draadloze telegrafie op de lange golf. Dat stond daar op de hoogvlakte Malabar bij Bandoeng voor het maken van contact met het moederland, Nederland. Ook Bert's halve familie, die destijds in Nederlands-Indië woonde, heeft van deze verbinding gebruikt gemaakt.
Op het schilderij is dit zendstation op de achtergrond via de grote raampartij zichtbaar gemaakt. Er moest destijds ook een tegenhanger van het zendstation in Nederland worden gebouwd. Na bestudering van verschillende locaties viel uiteindelijk de keuze op een stuk Veluwe, een dunbevolkte landstreek bij het huidige Kootwijk. Er werd een grote antenne gebouwd, bestaande uit koperen kabels die met elkaar verbonden waren en die hingen aan zes 212 meter hoge masten, en koperen kabels onder de grond. In het hart van dit systeem werd een radiostation gebouwd. Dit werd ondergebracht in een gebouw van gewapend beton, ontworpen door de architect van de Amsterdamse school Julius Luthmann (1890-1973). De architect heeft zich voor het ontwerp van het hoofdgebouw, Gebouw A, laten inspireren door het zendstation van Telefunken in het Duitse Nauen en - dankzij zijn belangstelling voor de Egyptische mythologie - ook door een sfinx. De vorm van dit mythische wezen is er, met name vanuit de lucht, in te herkennen. De bekendste bijnaam van het gebouw is 'de Kathedraal'. Op het schilderij is de centrale hal met de bijzondere spanten en tegelvloer afgebeeld.