Portfolio rubrieken
4
Bert Hermans
'Verraden'
Olieverf op doek
80 x 60 cm

Dit schilderij, getiteld 'Verraden' heeft Bert gemaakt na een bezoek aan Clémont (Cher, Frankrijk) in september 2022. Tijdens dit bezoek maakte hij met zijn vrienden een uitstapje naar Bourges. Onderweg kwamen ze bij het plaatsje Presly dit eerder in 2021 bezocht vervallen gebouwencomplex tegen. Bert is er deze keer stiekum ingeslopen en ontdekte daar onder meer de kapel van het voormalige internaat dat hier op het schilderij is te zien.
Het internaat is gesticht in 1920 en bestond zowel uit een jongensschool als een weeshuis en werd gerund door de Oblaten van het Heilig Hart. Later in 2009 werd het gebouw een religieuze instelling bestaande uit een privéschool, hogeschool en middelbare school.
In 2017 werd de school op last van Justitie gesloten vanwege onder meer misbruik door de priester-directeur en enkele medewerkers van pupillen en vanwege fraude.
Dit schilderij toont een interpretatie van de voormalige kapel van het internaat met enkele leerlingen. In het schilderij heeft Bert ook gebruikte teksten en muziek verwerkt uit een van kerkboekjes die hij daar op de grond in de kapel vond. Daarin is onder meer (ook op het schilderij) de zin te lezen: ‘Insurrexérunt in me téstes iniqui, et mentita est iniquitas sibi’ (want onrechtvaardige getuigen komen tegen mij in opstand, maar gerechtigheid heeft tegen zichzelf gelogen). Deze tekst werd door de leerlingen gezongen tijdens de mis op Goede Vrijdag. Gezien de gang van zaken met de uiteindelijk tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde priester-directeur van het internaat is het wel heel wrang dat de kinderen juist dit moesten zingen!