Rubrieken
Bert Hermans
‘Drowning’
Olieverf op doek
120 x 80 cm

Dit schilderij toont de centrale machinehal van het Woudagemaal in Lemmer. In de kelder van het gemaal is een man te zien die dreigt te verdrinken.
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld. Het is af en toe ook nog in werking. Het gemaal bevindt zich in Lemmer nabij Tacozijl in Friesland. Het wordt gemiddeld eens per jaar gebruikt; meestal tijdens perioden met veel regen en wind. Dat is bedoeld om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden als het gemaal bij Stavoren door omstandigheden onvoldoende capaciteit kan leveren. Sinds 1998 staat het gemaal op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
In de hier afgebeelde enorme machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn. De stoommachines en vliegwielen drijven acht ronde pompen aan die per dag ongeveer zes miljoen m³ water verplaatsen.
De man in het water in de kelder staat symbool voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Volgens de meest recente wetenschappelijke rapporten zal de zeespiegel stijgen tot maximaal ongeveer een meter gemiddeld wereldwijd aan het einde van deze eeuw.
Bovendien vergroot de opwarming van de aarde de kans op hoogwater, wat kan leiden tot overstromingen. Klimaatverandering gaat bovendien gepaard met extremere regenbuien.
Naast zeespiegelstijging en extremere regenval is bodemdaling in Nederland een belangrijke factor die de kans op overstromingen en de gevolgen daarvan versterkt.
Het land daalt ten opzichte van het waterniveau. Daardoor wordt bij een eventuele overstroming de waterdiepte groter en duurt de overstroming mogelijk ook langer. Zelfs het krachtige Woudagemaal zal een hoogwaterstand op den duur niet meer kunnen voorkomen.