Duco Crop
Gesteld dat alle mensen die
-het midden-oosten lot-
te beurt zou zijn gevallen,
-een zelfde lot als dat van Thomas Quasthoff-
te beurt zou zijn gevallen.
Dus als softenon baby geboren
zonder armen,
dan kan je niet meer bidden.
Vandaar dit bid apparaat.

Want als ik een Palestijnse zoon en
een Israelische dochter zou hebben gehad,
zie ik het als mijn vaderlijke taak,
het gebed te zien als
het begin van de weg tot de verbroedering zoals -Ludwig von Beethoven-,
deze heeft willen openen.

Verder ben ik geloof ik te dom om alles te begrijpen.
Wat ik nog begrijp is wat
-Toon Hermans- zegt en
meer wil ik niet weten.

Suppose all people who
-the middle-east fate-
would have happened,
-same fate as that of Thomas Quasthoff-
would have happened.
So born as a softenon baby
without arms,
then you can no longer pray.
Hence this pray device.

Because if I have a Palestinian son and
would have had an Israeli daughter,
I see it as my paternal task,
see the prayer as
the beginning of the road to fraternization like -Ludwig von Beethoven-,
wanted to open it.

Furthermore, I believe I am too stupid to understand everything.
What I still understand is what
-Show Hermans- says and
I don't want to know more.