Duco Crop
Een stad die is gesticht door de componisten,
als mensen toch zo´n schitterende film als
`Amadeus` of `Copying Beethoven` kunnen maken,
dan moeten ze toch ook zo kunnen filmen dat er een Tchaikovsky/Stadt gesticht kan worden.

Alle ideeen, rond het ster-symbool
positief en negatief dwingen mij te denken
dat ik alleen nog maar
wil en kan geloven in het sterretje van degene die ik lief heb.

Veel godsdiensten zullen veel waarheden bevatten
maar elke keer als ik het requiem van Mozart heb beluisterd
zie ik de onsterfelijkheid van deze grandiose componist met
al zijn sexueel getinte rijmpjes.

Dankzij die grapjes kan je vandaag aan de dag
nog lachen om een sexueel getintje grapje
want de meeto rekt zich uit tot krankzinnigheid.

Kon ik maar naar een kerk met zo'n componisten plafond,
want overal dringt alle geweld zich op en
schiet door mijn psychologische grenzen.

Misschien dat de pauken in het midden
het mensdom weer terug kan brengen tot
het normale natuurlijke levensritme.

In die Plafond ster staat ook een tekst over
een Peleton Palestijnse Pauken.

A city founded by the composers,
when people have such a wonderful film as
Make `Amadeus` or` Copying Beethoven`,
then they should also be able to film that way
a Tchaikovsky-Stadt can be founded.

All ideas, around the star symbol
positive and negative force me to think
that I only left
wants and can believe in the star of the person I love.

Many religions will contain many truths
but every time I've listened to Mozart's requiem
I see the immortality of this grand composer with
all his sexually tinted rhymes.

Thanks to those jokes, you can make it today
still laugh at a sexual joke
for the meeto stretches to insanity.

If only I could go to a church with such a composer's ceiling,
because all violence is present everywhere and
shoots through my psychological limits.

Maybe the timpani in the middle
can bring humanity back to
the normal natural rhythm of life.

There is also a text left in that Ceiling star
a Peleton of Palestinian Timpani.