242
Duco Crop

Jeroen Krabbe vertelde aan het tafeltje waar Pablo Picasso op het terrasje zat;
"je kunt een glas schilderen zoals het is met een slagschaduw en zoals het is,
maar kunt het glas ook van alle kanten bekijken en dan kom je tot het kubisme"

Zo fantaseerde dat ik met deze collage op een terrasje zat
voor de Ungargasse 5
waar Beethoven de 9-de symphonie beeindigde,
en aan Jeroen Krabbe kon uitleggen wat Beethoven bedoelde met;
"Deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt"
( De betoveringen brengen samen wat de zeden streng gescheiden houden)

Palestijnse-en Israelische vlaggetjes in het schilderij Guernica gelijmd
want of het nu gaat over een bombardement op Guernica of het midden-oosten,
de zede is lijken communicatie en het bloedbad in Korea etc. etc.
en het verlangen is het viool cafe met George Friederich Handel zijn verlangen;
"We want peace for ever and ever"

Jeroen Crab told the table where Pablo Picasso sat on the terrace;
"You can paint a glass like it's with a drop shadow and as it is,
But you can also see the glass from all sides and then you come to the cubism "

So fantasized that I was sitting on a terrace with this collage
For Ungargasse 5
Where Beethoven ended the 9th symphony,
And could explain to Jeroen Krabbe what Beethoven meant with;
"Deine Zauber ties wieder who was fashioned strictly"
(The enchantments bring together what strictly separate the sins)

Palestinian and Israeli flags glued in the painting Guernica
Because it's about a bombing on Guernica or the Middle East,
The zede is like communication and the bloodbath in Korea etc. etc.
And the desire is the violin cafe with George Friederich Handel's desire;
"We want peace forever and ever"