243
duco crop

Als mijn Israelische dochter en Palestijnse zoon aan mij zouden vragen;
wat is een staat?
Om een antwoord te kunnen geven op die vraag
Wat een staat is?,
heb je zo'n bibliotheek als bij de universiteit nodig
maar ook ik besef dat,
dat geen antwoord is aan een klein kind.

Dat je "de staat" moet vergelijken met een vrachtauto,
in de cabine zit de regering,
in de laadruimte "het nationaal produkt"
en alles wat daar omheen hangt; "de staat" is.

B.V.

Je zou makkelijker kunnen praten om een parkeerplaats
in te richten met vrachtwagens dan
dat men blijft praten zoals men nu praat,
daar komt gewoon niemand verder mee.

Het fundament of de grondwet of religie
zou gebaseerd moeten zijn op de Adem-haling of hartslag van
Prof. dr. ir. Clavan
Een van de weinige midden-oost-specialisten met kwaliteit
die ik nog begrijp

M.A.W. Roll over Beethoven in Tchaykovski-stadt.

If my Israeli daughter and Palestinian son would ask me;
What is a state
In order to answer that question
What a state is ?,
Do you need such a library as at the university?
But I also realize that,
That is not a response to a small child.

That you have to compare the "state" with a lorry,
In the cabin is the government,
In the loading area "the national product"
And everything that surrounds it; "The state" is.

B.V.

You could easily talk to a parking lot
Geared up with trucks than
That one continues to talk as it is now speaking,
Just no one else comes along.

The foundation or constitution or religion
Should be based on the respiratory or heart rate of
Prof. Dr. Clavan
One of the few middle east specialists with quality
Which I still understand

M.A.W. Roll over Beethoven in Tchaykovski city.