246
duco crop

Kon ik alles maar permanent exposeren in een naturisten dorp want
het is alleen maar werken, werken, werken en
voel mij nogal financieel uitgekleed
uitgekleder dan alle naakte mensen van de hele wereld.

Maar zoals Spencir Tunick werkt is mij te masaal.

Waar doe ik het allemaal voor?
Het heeft mij alleen nog maar eens al mijn geld en tijd gekost
en toch
het komt allemaal zo uit mijn lijf,
ik kan geen vierkante drollen schijten dus
is het allemaal zo zoals het nu is,
Mijn " is "
maar toch een gelukkigere identiteit dan de "IS" met hoofdletters.

Misschien dat het stadsnaturisme,
al die aanslagen kunnen voorkomen
en de communicatie bevorderen
zolang er geen relatiewinkel van Jan Dirk Adolf de Heus is.

Could I permanently exhibit anything in a naturist village because
It's only working, working, working and
I feel rather financially dressed up
Sharpened than all naked people from all over the world.

But as Spencir Tunick works, I'm too massive.

Where do I do it all?
It only cost me all my money and time
and yet
It all comes out of my body,
I can not do square drolls so
Is it all as it is now,
Mine is "
But a happier identity than the "IS" with uppercase letters.

Perhaps that urban nature,
All those attacks can occur
And promote communication
As long as there is no relationship shop by Jan Dirk Adolf de Heus.