3
duco crop

We leven in een tijdperk van printplaatjes en chips.

Het zou mij verbazen dat er niet zo'n architectuur van zo'n chip komt,
die een betere verdeling maakt tussen mens en aardoppervlak.

En waardoor mijn ( denkbeeldige) Palestijnse zoontje en
Israelische dochtertje
gelukkig en vredig kunnen gaan slapen.

Er moet veel grondgebied op deze wereld geharmoniseerd worden,
zoals ik heb proberen te verbeelden met met mijn Piet Mondriaan haven,
hopelijk gaat dit lukken als de politici
de Wellingtons Sieg,
de Eroica en
de 9-de symphonie van Ludwig van Beethoven gaan begrijpen.

Dat is muziek waardoor je de sterren ziet verbinden met de kosmopolitische spoorlijn tussen de Mozart- en Beethovenster
met Escherinslag.

Dat als Tchaykovski-Stadt is gerealiseerd en
alle koren van Yutako Sado
in Tchaykovski stadt zo zingen dat de hele wereld
met zo''n Salvador Dali snor gaat lopen met zo''n
Palestijns en Israelisch vlaggetje aan de puntjes.

De twee "(... &...)" vormen heb ik gebruikt om iets over mijn maanvisvrormachtig gehoor te verduidelijken,
zo''n soort uitvoering zoek ik ..........................................

Zoals ik mij erger aan die politiehelikopterherrie
zo heb ik recht op mijn gehoorterratorium
heb ik verdomme weer geen afweergeschut
om die kutheli uit de lucht te schieten.
Kut-crimminelen ook die heli laten vliegen ook.

Alexander Scrijobin legde de relatie tussen klank en kleur
dat moet in Tchaykovski-Stadt verder kristal helder
""""verkristaliseerd""" worden."

Er moeten meer mensen zoals Salvador Dali komen,
dit gaat allemaal niet langer zo......

We live in an era of circuit boards and chips.

It would be astonishing to me that there is no such architecture of such a chip,
Which makes a better distribution between man and earth.
 
And by which my (imaginary) Palestinian son and
Israeli daughter
Happy and peaceful can go to sleep

A lot of territory must be harmonized in this world,
As I have tried to imagine with my Piet Mondriaan port,
Hopefully this will be the politicians
The Wellington Sieg,
The Eroica and
To understand Ludwig van Beethoven's 9th symphony.

That's music that connects the stars with the cosmopolitan railway line between the Mozart and Beethoven stars
With Escherinslag.

That as Tchaykovski-Stadt was realized and
All the seeds of Yutako Sado
In Tchaykovski city so sing that the whole world
With such a Salvador Dali mustache running like that
Palestinian and Israeli flags at the tip.

The two "(... & ...)" shapes I used to clarify something about my moon-worm-like hearing,
I'm looking for such kind of ..........................................

As I am worse off at the police helicopter army
So I am entitled to my hearing awards
I have not reprimanded a damn again
To shoot that kutheli out of the air.
Kut-crimminels also let that heli fly as well.

Alexander Scrijobin explained the relationship between sound and color
That must be clear in Tchaykovski-Stadt
"" "Become" crystallized "" "."

There must be more people like Salvador Dali,
This is not all that way ......