3
duco crop

"We want peace for ever and ever"
Handel zegt; we want
de sfinx zegt; Peace
de linker Beethoven met arena van verona zingt; for ever
en de rechter arena met Beethoven zingt; for ever.

Na de repetitie kan de dirigent zeggen; het staat als een huis
Maar je kunt ook zeggen; het staat als een piramide.

Dat had ik graag tegen de oliescheiks in Abu Dabi verteld en laten zien met deze collage,
en vooral ook aan het architecten team van het Louvre van Abu Dabi.

Met die geest zoals het Louvre is geformuleerd, de verbinding tussen oost en west etc.

Mijn uitgangspunt is "Het Gehoor"' en "De balans"

"We want peace for ever and ever"
Trade says; we want
the sphinx says; Peace
the left Beethoven with arena of verona sings; for ever
and the right arena with Beethoven sings; for ever.

After the rehearsal the conductor can say; it stands like a house
But you can also say; it stands as a pyramid.

I would have liked to have told and told you about the oil quarries in Abu Dabi with this collage,
and especially to the architect team of the Abu Dabi Louvre.

With that spirit as the Louvre is formulated, the connection between east and west etc.

My starting point is "The Hearing" and "The Balance"