4
duco crop

Mijn ervaring met die zyklon gif gas nazies van Beatrix is
dat ik misschien nog net deze collage in het buitenland wil exposeren
maar in Nederland is dat levensgevaarlijk
dat is het spelen met je leven en gezondheid.

Een kortgeding boven mijn operatietafel;
Wat een nazihonden van Beatrix,
de moffen hebben echt de verkeerde mee genomen,
precies wat ik als kind van 5 al dacht.
Hoe moet je als kind van 5 een belastingaanslagbiljet van 60 000,- betalen?
En zie van die gangsters van Beatrix daar maar eens een antwoord op te krijgen,
wijkagent Jan de heus zegt ijskoud; hier word niet over geld gepraat.

Het is zoals Pierre Jansen het zei;
loop je recht door en volg je je geweten dan krijg je gezeik met politie e.d.
maar je kunt ook voor die tijd rechtsaf slaan en
dan kom je in het museum terecht en
daar is de kans groter dat je daar adem kunt halen.

My experience with Beatrix's zyklon poison gas nazies is
That I might just want to exhibit this collage abroad
But in the Netherlands these lives are dangerous
That's playing with your life and health,
A short matter above my operating table.
What a Beatrix dog's dogs,
The sleeves have really taken the wrong way,
Exactly what I thought of as a child of 5.
How should you pay a child tax of 60 000, - as a child?
And see of those Beatrix gangsters to get an answer,
Jan de Heus says coldly; There is no talk about money here.

It's like Pierre Jansen said it;
Do you walk straight and follow your conscience then you get sick with police and the like?
but you can also turn right and right before that time
then you will be in the museum and
there is a chance that you can breathe out there.