5
duco crop

De ex-president van Egypte vloog met de Israelische knesit naar het Mozarthuis en luisterde naar al die schitterende muziek waardoor de ramen kleuren kregen.

Het bezoek van Beethoven aan Mozart was destijds kortstondig, Beethoven moest terug naar Bonn en zijn zieke moeder, dat is de grootste oorzaak van de 1-ste en 2-de wereld oorlog alsook de hele Holocaust en met midden-oosten conflict alsook de Tsunamie.
Vandaar dat ik het bezoek met Beethoven aan Mozart nu ""langstondig"' heb gemaakt om een nieuwe oorlog, midden-oostenconflict, aanslag, Tsunami en holocaust te voorkomen.

Het is precies wat mijn Opa zei; Naast Beehoven en Mozart is niemand niets wat waard, maar mijn opa had niet dat aanzien van Sadat dus die verstaat de wereld niet.

The ex-president of Egypt flew to the Mozart House with the Israeli kneesit and listened to all that beautiful music, giving the windows collors.

Beethoven's visit to Mozart was short-lived at the time, Beethoven had to return to Bonn and his sick mother, which is the biggest cause of the 1st and 2nd world war as well as the entire Holocaust and Middle East conflict as well as the Tsunami.
Hence, I have made the visit to Mozart now with Beethoven "" long time "to prevent a new war, Middle East conflict, attack, Tsunami and Holocaust.

It's exactly what my grandfather said; Besides Beehoven and Mozart, nobody is worth anything but my grandfather did not have that view of Sadat so that does not mean the world.