6
duco crop

Alles is jin & jang;

Hart & slag
Adem & haling
Inkomsten & uitgave
Zaaien & oogsten
Man & vrouw
Voorjaar & herfst
De expansie drift van de Duitsers '40 & de bevrijding van Churchill '45
De Palestijnen & Israeliers

Ik zou graag jin& jang bestrating voor alle standbeeldjes van
Anne Frank zien,
alsook jin/jang-vloerkleden in publieke ruimtes.

en verheug mij op mijn youtube-filmpje;
Beethoven, symphonie no 9, 20 000, montgomery-jin/jang orgel

Als een kind vraagt;
wat was dat nou in '40-'45 ?
Dan word ie overspoeld met duizenden spoelverhalen,
hoe slecht de duitsers wel niet waren en goed de geallieerden etc. etc.
maar de kern blijft onduidelijk,
vandaar dat ik zeg;
de Duitsers hadden expansiedriften (jin)
Churchille heeft dat terug gevochten (jang)
en de handtekening van Prins Bernhard in hotel de wereld in Wageningen;
is de "S" tussen het jin en het jang.

De kern van de zaak is dat er net als nu, nergens Jin-jang pleinen, parken, regeringsvloeren,bedrijfsvloeren, tafelkleden waren en nu nog steeds niet zijn,
zelfs nog niet eens voor het standbeeldje van Anne Frank.
(verwijs hiervoor naar wijkagenten
de Heuvel, de Kruyff, Jan Dirk Adolf de Haas, Bannink en van Luyn)

En de wereld niets van de balans van Beethovens muziek verstaan.

Dus zoek ik Tchaykovski-Stadt.

Everything is jin & jang;

Heartbeat
Breathing & Haling
Revenue & Expenditure
Sowing & harvesting
Man Woman
Spring and fall
The expansion of the Germans '40 and the liberation of Churchill '45
The Palestinians & Israelis

I would like jin & jang pavement for all statues of
Anne Frank,
As well as jin / jang carpeting in public spaces.

And look forward to my youtube video
Beethoven, Symphony No. 9, 20,000, Montgomery-Jin / Yang Organ

If a child asks;
What was that in 40 -45?
Then it is flooded with thousands of rinses,
How bad the Germans were and not all the Allies etc. etc.
But the core remains unclear,
Hence I say
The Germans had expansion operations (jin)
Churchille fought back (jang)
And the signature of Prince Bernhard in hotel the world in Wageningen;
Is the "S" between the jin and the jang.

The core of the case is that, like now, there were no Jin-jang squares, parks, government floors, business floors, tablecloths and still not yet,
Not even for the statue of Anne Frank.
(Refer to neighborhood agents
De Heuvel, de Kruyff, Jan Dirk Adolf de Haas, Bannink and van Luyn)

And the world does not understand the balance of Beethoven's music.

So I'm looking for Tchaykovski-Stadt.