Duco Crop
Hoe moet je in hemelsnaam aan een klein kind uitleggen wat "'magistraal"
betekent?

Dat is bijna net zoiets onmogelijks om woorden te vinden om Auswitsch te beschrijven.

Ik kan misschien zeggen dat zoals ik sprakeloos ben van "'bewondering" van de arena van Verona
zo ben ik sprakeloos van "'afschuw" van Auswitsch.

Ik praat niet graag tegen een kind van 5 over Auswitsch,
en liever over het Magistrale van de arena van Verona.
Het Goddelijke, het sereene, het sacrale, het devote.
Ik denk dat Bibi aardig staat te suizenbollen want dat zou ik ook doen op haar leeftijd.

Nijntje noteert alle Muziek van de Grootmeesters met een diamant.
En ik
zoals ik denk dat
Ludwig von Beethoven
het graag gehoord had willen hebben.
Met een oktaaf verdiepingen in zijn linker en in zijn rechter oor.

"Het Leven" begint ( voor vele) bij het moment dat
de pick-up naald in de grammafoonplaatgroef is beland,
( en nu hoe dat in de cd-speler gebeurd)
De diamant van Nijntje heb ik verduidelijkt met een gechargeerd sopranen en alten plafond met het palmboomeiland ondersteboven, want als ingenieurs zo''n eiland kunnen maken moet er ook zo'n sopranen en alten hemel-plafond mogelijk zijn, toch?

How on earth are you supposed to explain to a small child what "magisterial"
means?

That is almost as impossible to find words to describe Auswitsch.

I can perhaps say that as I am speechless from "'admiration" of the Verona arena
I am speechless from "'disgust" of Auswitsch.

I don't like to talk to a 5 year old about Auswitsch,
and rather about the Magistral of the Verona Arena.
The Divine, the serene, the sacred, the devout.
I think Bibi is buzzing because I would do that at her age.

Miffy notes all the Music of the Grand Masters with a diamond.
And I
as I think
Ludwig von Beethoven
would have liked to have heard it.
With an octave of depressions in his left and in his right ear.

"Life" begins (for many) at the moment
the pick-up needle has ended up in the record groove,
(and now how that happens in the CD player)
I clarified Miffy's diamond with an exaggerated sopranos and alt ceiling with the palm tree island upside down, because if engineers can make such an island, such a sopranos and alt heaven ceiling must also be possible, right?