8
duco crop

Het is mijn lot dat;
ik een verhaal heb te vertellen dat
7 triljard keer uitstijgt boven
alle verhalen van
Mohammed, Boedha en Jezus;
dan mag men mij als onrealistisch bestempelen maar
ik kan het niet helpen dat ik mij
met het nu volgende verhaal mij voel zweven boven de Schepper.
Het zei zo;

Mijn verhaal begon in mijn achtertuin
toen ik letterlijk en figuurlijk straatarm was,
ik had geen geld om tegels te kopen,
dus ik scoorde alle tegels die
ik te pakken kon krijgen.

Soms kreeg ik grote, soms kleine en
ik legde alles aan elkaar
zoals het binnen kwam.

De praktijk wees uit dat ik na elke regenbui
toch met modderpoten mijn huis binnen ging dus
er zat niets anders op dan
mijn tuin helemaal leeg te maken
van grote en kleine tegels,
de grote bij elkaar te leggen en
de kleine
zodat mijn terrasje weer
een sluitend geheel was.

Dat was in de tijd dat
Arafat en Rabin
elkaar een handdruk gaven
en in mijn fantasie zag ik hun
die handdruk geven
op het balkon van mijn bovenbuurman.

Staatshoofden zijn salonsocialisten
die gorgelen over de grondwet
maar nog nooit een tegel recht hebben gelegd,
dus wie ben ik om te praten over
Israelische- tegels en Palestijnse tegels en
dat de stoep in het midden-oosten
eens recht gelegd dient te worden?

Zo is dit schilderij ontstaan,
terwijl ik meer geloof in
inkomsten en uitgave-tegels dan
in politieke zwamneuzen-tegels.
Want de praktijk van die tegels is dat ze voortdurend
rood zien van al het bloed wat daar over vloeit,
oorlogen ruzies die daar op worden gevoerd.

Zodoende heb ik maanden bloedig gewerkt
om dit schilderij te kunnen maken en
de materialen die ik daar voor nodig had en
dacht;
ik presenteer het bij het standbeeldje van
""Anne Frank"""
tijdens dodenherdenking".

Toen ik daar stond kwam er een motoragent
die amper keek wat ik had geschilderd,
maar commandeerde of
ik 10 meter verder op wilde staan.

Dus terwijl ik iets had gemaakt om achter
Anne Frank te staan
moest ik maar even 10 meter oprotten,
alsof je minstens
Sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
moet heten
alvorens je mag
""ademhalen""
voor het standbeeldje van
"Anne Frank".

Sinds die ontmoeting met die motoragent is
het Janskerkhof gaan geuren naar
de lijkengeuren uit de GAZA-strook.

Ik fiets tegenwoordig met een straal van 150 meter
om het standbeeldje van Anne Frank heen,
want ik moet gewoon braken van die
oranje neo-nazi-kwasten.

Ik kan geen Nederlandse politieagent meer zien of
er verschijnt een oranje hakenkruis om zijn of haar arm
en geurt naar de lijkengeur uit de GAZA-strook.

Dat is dus de ""vrijheids van meningsuiting""
waar iedereen de mond van vol heeft,
en waar mijn toilet van overstroomt.

Ik moest door die motoragent als maar denken
aan Adolf Hitler die zijn schilderwerk aanbood
in de wereld van doven en blinden.


De politiek is zo verheven en hoog,
ik ben maar een simpele stratenmaker
geloof in vierkante meters die
wel of niet x of y bestraat moeten worden.

Het vredespaleis zag geen expositie mogelijkheid voor dit schilderij,
ondertussen dringt de t.v. zich op met
overal geweld over vierkante meters.

De vierkante meters lijken rollen het vredespaleis uit of
heb ik er geen verstand van?

Nergens is vrede zei Freek de Jonge,
hij heeft gelijk wees nergens.

Sindsdien zie ik het vredespaleis als smeerkaas,
zoals Dali naar Jezus keek.

Er word veel over Anne Frank gezegd en geschreven maar
die kastanjeboom is niet de wortel van haar vervolging,
het was de politiek en is nog steeds net zo.
Alleen al in de Arabische wereld;
>> de andere kant van Israel<<<
staan al miljarden Anne Frank-verhalen.

Politics is so exalted and high,
I'm just a simple street maker
Believe in square meters that
Whether or not x or y must be discussed.

The Peace Palace did not see an exhibition opportunity for this painting,
Meanwhile, the t.v. Get up with
Everywhere violence over square meters.

The square meters seem to roll out the peace palace or do not I understand?

Nowhere is peace said Freek de Jonge,
He is right nowhere.

Since then I have seen the peace palace as a smear,
As Dali looked at Jesus.

A lot about Anne Frank is said and written but
That chestnut tree is not the root of her persecution,
It was politics and is still the same.
Alone in the Arab world;
>> the other side of Israel <<<
Billions of Anne Frank stories are already available.