8
duco crop

jin = adem, & jang = haling
jin = hart, & jang = slag
jin = inkomsten, & jang = uitgave
jin = zaaien, & jang = oogsten
jin = voorjaar, & jang = najaar
jin = bevruchten, & jang = bevallen
jin = oorlog, & jang = vrede
jin = ideaal, & jang = realisme
jin = hand, & jang = having
jin = zomer, & Jang = winter

Volgens mij waren dat de 10 geboden die God aan Mozus heeft gegeven
en had Luther dat op de kerkdeur moeten timmeren en
hoort deze tekst alsnog op de deuren van moskeen en tempels,
en horen de noodklokken te luiden.
jin = terrorisme, & jang = bestrijding

De portemonee van elke wereldburger word geplunderd
door alle bestrijdingen van terrorisme.
Die miljarden kunnen beter besteedt worden voor Tchaykovski-stadt.

Jin = breath, & jang = haling
Jin = heart, & jang = beat
Jin = revenue, & jang = issue
Jin = sowing, & jang = harvesting
Jin = spring, & jang = autumn
Jin = fertilize, & jang = give birth
Jin = war, & jang = peace
Jin = ideal, & jang = realism
Jin = hand, & jang = having
Jin = summer, & jang = winter

I think these were the 10 commandments that God gave to Mozus
And Luther had to timber that on the church door
Is this text still heard on the doors of mosques and temples,
And hear the alarm clocks.
Jin = terrorism, & jang = combat

The wallet of every world citizen is being looted
Through all the attacks of terrorism.
Those billions could be better spent for Tchaykovski city.