erik sok
apodictische confusie
ook wel:
genummerde chaos

zijn drie serie's van 7 panelen
hierin zijn dominostenen gegroepeerd
Ze zijn volkomen willekeurig in
de gekaderde ruimte verdeeld

Het laat de chaos als brailleschrift lezen
en als zodanig te begrijpen.

De apodictische confusie is ook in geluid vertaald, in een tomeloos-timbre, door @differentieel die de algoritmes als het pointillisme laat regenen.