erik sok
VooroordeeldZijn wij niet allen behept met vooroordelen?
Het knelt, maakt je blind. Daar zitten we 'mooi' in gevangen.


Het in hokjes plaatsen van de medemens mag dan goed
voor de bovenkamer zijn, (rust in de geest) maar is slecht te verteren.
In de samenleving let-wel samen(leving) zijn dergelijke
bekrompen, benauwde vernauwingen in de hersens een last
die het onmogelijk maakt de waarde van een persoon te zien.
Laat de hokjes los, gooi ze weg, die een straf voor je ontwikkeling zijn.

Project Vooroordeeld
Houtenkisten met veroordeelden er in, zijn een aanklacht
tegen het voortdurende vooroordeel dat men heeft ten aanzien
van; geloof, ras, kleur of gewoon je buren.
Weg werp kisten à, € 2000.- te bestellen Bij:
© ErikSok erik.sok@hetnet.nl