erik sok
Het VarkensLeger

Dit leger wat zichzelf vernietigd
moet iedere keer opnieuw opgebouwd
worden... daar is een hal/ruimte en
tijd voor nodig...