Foske Severijnen
Hoogte: 16 cm
Tekst op sokkel:
Door vol te houden
bereikte ook de slak de ark!