39
George Schriemer

Illustratie voor een eenmanswokbedrijf.