8
Gert Jan Hammes

Skald


marmer
sokkel: 22 cm x 24 cm x 5 cm