Rubrieken
2
Studio Santing
.
Naarmate het daglicht minder wordt tot alleen het kunstlicht-tegenlicht overblijft, verandert het werk van dekking en kleur. Het eigenlijke werk is een tijdspanne waarin deze subtiele, continuë verandering plaatsvindt.