6
Hetty Kielen

Verzameling van oude knopen van in de familie gedragen kledingstukken
De knoop in het midden ontbreekt en is alleen getekend