lieke smits
Heeft u bij een speciale gelegenheid de champagne laten knallen en de capsule bewaard? Ik maak er een mooie broche van.
Denk aan huwelijk, geboorte, huis aankoop etc.
Neem contact op via mail en het komt goed. Kosten € 25