2
Louis van der Kruyk
De Engel (naar het gedicht van Mikail Lermentov 1814-1841
olie op houten paneel (179 x 95 cm )

De Engel

een engel vloog hoog langs de hemel bij nacht
En zong er zijn liedeken zacht;
De sterren, de wolken tezamen, de maan
Zij hoorden dat vrome lied aan.

Hij zong van de zielen die zondeloos zijn
Geborgen in 's hemels domein,
Van God in den hoge - zijn loflied was vrij
Van iedere huichelarij.

Hij hield in zijn arm een jong zieltje geklemd,
Voor een wereld vol treurnis bestemd;
De klank van zijn lied bleef dat jonge ding - zij
Het woordloos - steeds levendig bij.

Het heeft hier op aarde veel lijden geduld,
Van wond're verlangens vervuld;
Geen enkel zeurige wereldse zang
Verving ooit die hemelse klank.

*Mikhal Yuryevich Lermontov,1831