Portfolio rubrieken
Marieke Verkerke
Onderaards

Ik heb van die zware kleilaarzen om droge voeten te houden in een zompig weiland. Pas trok ik ze aan. Mijn knieƫn rammelden vanwege hun gewicht.
Zo liep ik onhandig te stommelen door het gras en stootte een molshoop omver.
'O pardon,' zei ik.
Misschien had ik tegelijkertijd een mol tegen het hoofd gestoten.
Ik hoopte maar dat de mol dieper in de aarde was afgedaald zodra ik mijn zware kleilaarzen uit de kast had gepakt. Zij voelt immers de aarde al trillen bij het dichtslaan van mijn kastdeur. Ik probeerde een voorstelling te maken van haar onderaards labyrint.
Zou het mij bevallen te navigeren in het duister?
Dan graaf ik wel graag mijn eigen gang. En als ik zonder te kijken voel dat ik een schat gevonden heb, laat ik de wereld daarboven merken dat ik besta door het maken van een omgekeerde hoop aarde.

2018
uit: Dichterbij
ISBN 9789082401370