4
Marieken Cochius
Fairchild
Inkt op papier
55 x 75 cm
2021