6
Marijke Wijgerinck

Langs lijnen van geleidelijkheid
2001
installatie
Fort Wierickerschans
detail