2
Paul Peters
Kracht en schoonheid
Woeste windvlagen
Je vliegt naar je nest
Je kroost is uitgevlogen
Liefde in je hart
Donder bliksem en regen
Zomerse hitte
Machtig mooi is het te leven.

Pentekening. 36 x 48 cm. Op aquarelpapier.