Theo Willems
geborgenheid 1
ets
12,5 x 25 cm
oplage 10


Gemaakt naar het terracotta-reliëf van Jac. Maris (1900-1996) In 1955 is het reliëf gemaakt, gebakken bij Dericks & Geldens in Druten en ingemetseld rond 1960 in hoofdpoort van
Huize Boldershof in Druten. ( 2011, het originele is
vervangen door een kopie)