Theo Willems
de engelbewaarder 2
ets (kopergravure )
12,5 cm x 25 cm
Geïnspireerd naar het keramisch reliëf van Jac.Maris,
oude hoofdingang van Huize Boldershof in Druten.