Veranderd leven.
Het werk is een onderzoek naar hoe onze contacten aan het veranderen zijn door het gebruik van sociale media.
De fysieke wereld versus digitale schijn.
In het werk staat de verbeelding van een modern leven in een verstilde leefomgeving centraal.
Mijn visie op een dubbele werkelijkheid.


Time: 0.008