Over mijn werk en selectie video's

'Een beeld, een sluier, een afdruk...'

'Ach, hoe zal ik het zeggen, het u te zeggen wat mijn drijfveren zijn...
Mijn oorsprong, moeder een vondelinge, vader een bevlogen cellist en pianist.
Eerste acht kinderjaren in Indonesi├ź, moeder en oma.
Innerlijke groei, weemoed en melancholie, verwondering over de wereld om mij heen.
Het kind, ons mens-zijn, met al zijn kwetsbaarheden.
Ach, wat zal ik u zeggen, bewogenheid die oproept om te worden verbeeld'

Zielenroerselen...'speldenprikken'
Het leven dat zich ontvouwt
Herinneringen
Lit-tekens
Pixels

Het weer willen 'terug halen' en 'terug voelen' laat intuïtief op zoek gaan naar dat beeld wat voor ogen staat of dan later middels het proces ontstaat.
In de werken is er een voorkeur voor verstilde beelden met soms een heftige ondertoon. Benadering is conceptueel. Multidisciplinair werkvlak.
Thema's portretten in figuratieve en abstracte vorm in tekeningen en gemengde technieken op papier en doek/textiel.
Fotografie, video en ruimtelijk in o.a. textiel, hout, brons en keramiek. Installaties en Performances.


De site geeft een summier overzicht
van 2002 tm. heden.


...Wees welkom...

Video 'Album'
https://www.facebook.com/mycke.benschop/videos/164964593543373/?l=8987870028668641359


Meer over Mycke B. o.a.
http://overtextielkunst.nl/2018/12/22/mycke-benschop/
www.myckebenschop.nl
www.https://youtu.be/G0K-JlkUxhY
www.ztztzt.wordpress.com
www.kunstnonstop.nl
www.projectmailartbooks.com/photoblog/group_36.html
www.twitter.com/ArtMyckeB

Proces:
waarin de werken tot vorm c.q. beeld worden getransformeerd gebeurt bv op de volgende manier.

Er ontstaat een werk op doek.
Daarvan wordt een foto gemaakt.
Deze foto wordt gezeefdrukt en daar wordt weer een foto van gemaakt.
De foto wordt gedrukt op doek.
Zo gaat het proces door totdat het beeld 'af' is. Later wordt dat beeld eventueel weer gebruikt.
Als ware het 'ontschillen' door de lagen heen bij de kern komen...

Of, er wordt een video film gemaakt, vaak foto's afgewisseld met bewegende beelden van b.v. luchten.
Daarvan een filmstill, deze filmstill wordt weer gedrukt op papier of doek, bijgewerkt met tekeningen of iets anders.
En daarvan wordt weer een video film gemaakt met aanvullend bewegende beelden etc.etc.

Het is als ware dat je dieper wilt graven, het 'ontschillen' om bij dat gevoel, de kern te komen.
'Speldenprikken' ook een steeds terugkomend materiaal/thema. De speld staat dan voor een moment-gevoel, een split-second gevoel...
Zoals ook de pixels, puntje voor puntje, staat voor het willen 'terughalen' of juist het vervagen.
Het teken op de paperclay op hoog transparant papier en van de lijnen-portretten staan symbool voor ziel-lijnen.
Een afdruk ...van, symbool van herinneringen, afspiegeling van het innerlijke...

En daarbij de lagen in het proces die ook metafoor is voor het terug gaan in de tijd ...

De beschouwer is uiteraard vrij om de werken op zijn of haar manier te interpreteren.

=
weten
hoofd vol van vergeten
verre gaten
hart vol van vertrouwen
verre stapelingen
toegedekt
wolken open veld
licht ingekleurd=